TEAM SERVICEHUNDEN DANMARK

Professionel ekspertise i øjenhøjde!
Her er omsorg og tillid altid en selvfølge!
Fordi du og din hund fortjener det bedste!
Professionel ekspertise i øjenhøjde!
Fordi et sårbart menneske fortjener det bedste!
Fordi vi elsker dyr og mennesker
Previous slide
Next slide

TEAM SERVICEHUNDEN DANMARK

Team Servicehunden Danmark repræsenterer en førende organisation inden for vores ekspertiseområde. Vi er dybt engagerede i at forbedre livskvaliteten for vores målgruppe af psykisk sårbare mennesker, og vores dedikation udspringer af en omfattende viden og faglig ekspertise, inden for vores felt.

Vores team består af en sammensætning af medarbejdere, der hver især bringer en specialiseret vifte af kompetencer til bordet. Vores ekspertise spænder fra hundeavl, hundeadfærd og træning til sygepleje, psykiatri og neuropædagogik. Denne dybde af viden giver os mulighed for, at forstå og imødekomme de komplekse og varierede behov inden for vores målgruppe, på et højt fagligt niveau.

Vi har specialiseret os i træning og levering af servicehunde til autistiske mennesker med belastningstilstande. Vores evne til omhyggeligt, at udvælge hvalpe fra kuld og nøje matche hver hund med sin ejer, er resultatet af vores stræben efter perfektion inden for dette område. Vi er bevidste om, at træning af servicehunde kræver mere end blot lydighed! Det kræver en unik og avanceret tilgang.

Samarbejdet mellem hunden og mennesket er hjertet i vores arbejde og vores tilgang til vores målgruppe er baseret på princippet om, at respektere og imødekomme alle menneskers individuelle måde, at være i verden på. Dette er afgørende for at undgå unødvendig overbelastning af brugeren i forbindelse med vejledning i brugen af deres servicehund og bidrager direkte til den langsigtede succes af samarbejdet mellem servicehund og bruger.

Vi værdsætter det gode samarbejde med sagsbehandlere fra kommuner i hele Danmark, da de spiller en væsentlig rolle i at skabe skræddersyede løsninger og styrke forbindelsen mellem vores servicehunde og deres borgere. Vi mødes med alle vores samarbejdspartnere omkring et fælles syn og en dyb overbevisning om, at alle mennesker har potentiale for trivsel.

Team Servicehunden Danmark brænder for arbejdet og vi er stolte af, at kunne tilbyde en høj faglig standard, der gør en positiv forskel i hverdagen for dem, vi arbejder med. Vores faglige engagement og dedikation til vores mission er hjørnestenene i vores arbejde.

Hvorfor har vi valgt at specialisere os i Servicehunde til mennesker med Autisme- og belastningstilstande?

I mange år har vi med stor succes trænet og leveret Servicehunde til en bred vifte af mennesker med fysiske og psykiske udfordringer. Vores mål er altid at maksimere det enkelte menneskes kompetencer og sikre, at det opnår den størst mulige gavn af en Servicehund.

Vi har erfaret, at mennesker med autismestilstande kan opnå betydelige fordele ved at modtage en tilpasset tilgang og gennemgå en særlig proces, når de introduceres for og vejledes i samarbejdet med deres nye Servicehund.

Mennesker med disse neurologiske forskelle oplever ofte en lav tolerance over for usikkerhed, hvilket kan føre til forvirring, misforståelser og sensorisk overbelastning. Denne følelse af usikkerhed kan skabe en unødvendig stressfaktor og vi ser det derfor, som en vigtig del af vores arbejde, at have fokus på at reducere usikkerheden.

Vores tilgang er neurobekræftende, hvilket betyder, at vi prioriterer hjernens naturlige udvikling og læring i alt, hvad vi gør. Som en del af vores forløb udarbejder vi en læringsprofil for hver borger. Dette hjælper os med at forstå deres unikke behov og skabe et skræddersyet træningsprogram.

Hvad gør vores servicehunde og træningsprogrammer specielle?
• Individuel Tilpasning: Hver Servicehund og træningsprogram er skabt med omhu og opmærksomhed på det enkelte menneskes unikke behov og udfordringer.

• Tryghed og Forudsigelighed: Vores Servicehunde er trænet til at skabe et miljø, der fremmer tryghed og forudsigelighed, hvilket kan reducere angst og stress.

• Sensorisk Støtte: Vi forstår vigtigheden af sensorisk støtte og træner vores hunde til at hjælpe med at regulere sensoriske oplevelser. Vores skræddersyet træningsprogrammer tager både hensyn til behovet for stimulering og andre sensoriske input samt risikoen for sensorisk ubehag og overbelastning.

• Social Integration: Vores Servicehunde fungerer som støtte til sociale aktiviteter og kan hjælpe med at opbygge sociale færdigheder og relationer. Samtidig er vores Servicehunde trænet til at kunne aflede opmærksomheden og skærme, sådan at brugeren kan undgå overbelastning i det sociale rum.

• Vejledning: Vi er specialiseret i at vejlede mennesker med Autisme- og belastningstilstande og tilbyder træningsprogrammer, der tager højde for individuelle udfordringer og styrker, heriblandt den enkeltes sensoriske integration, eksekutive funktioner, kommunikation, sociale interaktion, emotionel regulering og læringsstil.

• Løbende Tilpasning: Vi anvender neurovidenskabelig viden til at evaluere udviklingen løbende, hvilket gør det muligt for os at tilpasse vores træning og støtte efter behov.

Vi er stolte af, at tilbyde en holistisk og tilpasset tilgang, der tager højde for alle aspekter af vores brugeres unikke behov og situationer.
Vores mål er at skabe en tryg og berigende oplevelse for vores Servicehundebrugere og deres familier.

Team Servicehunden Danmark er støttende medlem af:

Autisme- og Aspergerforeningen Autismeforeningen
Autisme Ungdom
ADHD Foreningen

Som samarbejdspartner vil jeg gerne udtrykke min store tilfredshed, med det samarbejde vi har på tværs af vores kompetencer. Vi er rigtig glade for at kan bistå Team Servicehunden Danmark ApS med at tage vare på jeres altid veltrænede hunde. Samtidig er vi rigtig glade for, at kunne trække på jeres altid kompetente service instruktør Catja Vernal, når vi mangler vejledning i vores træningspas for vores hvalpehold, såvel som for vores unghundehold. Jeg glæder mig til at fortsætte vores gode samarbejde.
4Benet-Hotel
v/Betinna Lorentz
Som pårørende til en servicehundebruger, kan jeg kun sige, det har været en fantastisk rejse, at se min datter i dag kan føle sig tryg og åbne op og føle håb. Jeg kan som mor, sidde om aftenen med tårerne trillende ned af kinderne af glæde over, at min datter er i live og at servicehunden har reddet hende! Når jeg som pårørende kontakter Catja, føler jeg mig set og hørt – ja, føler næsten vi har fået en ekstra familie der, når vi har brug for det. De er guld værd og jeg kan kun sige tak.
Karina Dandanell
Pårørende til servicehundebruger
Jeg ku’ ikke sige meget, da jeg mødte dem første gang, men de var lyttende og ku’ tolke mit kropssprog. Det er tydeligt, de har erfaring med borgere med diagnoser. De ku’ ”læse” mig og fandt det perfekte match mht. servicehund. Jeg kan altid kontakte Catja, når jeg har brug for hjælp og hun følger op på, hvordan både jeg og min hund har det. Altid venlig og lyttende. 🐩🐩
Kh Line & Arthur
Servicehundebruger
For et år siden startede Catja Vernal udplaceringsforløbet af en servicehund hos os. Det kræver en stor forældreindsats - ingen tvivl om det! Men den allermest afgørende faktor er en instruktør som Catja. En instruktør, der både er vanvittigt kompetent ift. hundedelen, men samtidig også har den nødvendige socialfaglige indsigt. Og det selv med et angstplaget, autistisk barn. Vi kan kun give vores allerbedste anbefalinger! Catja er en stjerne på alle måder med hjertet det helt rette sted - både for mennesker og hunde 🐾
Nanna Blichfeldt-Widahl
Pårørende

Ofte stillede spørgsmål

Det kan mange forskellige typer mennesker have stor glæde af. Vi er specialiceret i Autisme, ADHD samt komorbide tilstande som: Generaliseret angst – PTSD – Kompleks PTSD – Socialfobi – Panikangst – Agorafobi – OCD – Depression, m.m.

En servicehund kan bl.a. hjælpe borgeren med, at; færdes trygt i det offentlige rum – mindske medicinforbruget – dæmpe angst og mareridt – forbedre nattesøvnen – afsøge hjemmet for fremmede –  give mere struktur i hverdagen – give faste rutiner og mere selvstændighed i hverdagen m.m.

I nogle tilfælde kan et barn eller en ung, drage stor fordel af at få en certificeret servicehund som en uvurderlig hjælper. Når vi vurderer sager, der involverer børn og unge, ser vi på hele billedet og forstår vigtigheden af familien omkring dem.

At udplacere en servicehund hos et barn eller en ung, kræver altid et ansvarsfuldt forældreengagement og forældrenes ressourcer er afgørende for, at barnet eller den unge kan drage fuld fordel af en certificeret servicehund. Uanset brugerens alder repræsenterer en servicehund en stor livsændring og når vi arbejder med børn og unge, er det en opgave, der kræver ekstra tålmodighed og indsats.

Vi besøger barnets eller den unges skole for at uddanne personalet og eleverne om servicehunde. Skolen får vores “skole-kit,” som indeholder informativt materiale og videoer, der er skræddersyet til både indskolings-, mellemtrins- og udskolingselever.

Hos os er det mere end bare en opgave – det er vores passion at støtte børn og unge i deres rejse mod et bedre liv, med hjælp fra vores servicehunde.

Der er 2 muligheder for at få en servicehund. Enten  kan du søge kommunen om en servicehund, som et hjælpemiddel jvf. §112, eller selv betale for en servicehund. Du søger via borger.dk og det er din kommune, som skal bevillige servicehunden. Som leverandør, skal Team Servicehunden Danmark også godkende om en ansøger er egnet til at have en servicehund. Du finder ansøgningsblanket, ved at følge denne guide:

1) Gå ind på borger.dk 

2) I søgefeltet skriver du hjælpemiddel

3) Klik på punktet ”Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode”

4) Vælg din kommune og klik OK/Videre

Husk, du har frit leverandørvalg, når din kommune har bevilliget en servicehund.

Lederen af en butik eller en restaurant kan tillade, at førerhunde eller servicehunde må komme ind i butikkens kundeområde eller restaurantens serveringsområde. Brugeren skal have kontrol over hunden, så hunden ikke tager fødevarer i munden, slikker på eller snuser til fødevarerne eller på anden måde forurener fødevarerne.
Fødevarestyrelsen vurderer, at der kun undtagelsesvis vil være risiko for forurening af fødevarer, hvis fører- eller servicehunde får adgang til kundeområder i butikker eller serveringsområder i restauranter. Hundene må ikke komme ind i områder, hvor der bliver tilberedt fødevarer.

Det er ikke alle hunde der kan blive servicehunde. En servicehund er nøje udvalgt, mentaltestet og specialtrænet til én bestemt person med et psykisk handicap. Vores servicehunde bliver undersøgt, vurderet egnet, testet og røntgenfotograferet hos vores dygtige dyrlæger.

En servicehund er specialtrænet til at udføre særlige opgaver, målrettet borgeren og give borgeren  en tryghedsfølelse. Servicehunden fungerer som en støtte for sit menneske i nye og uvante situationer og bidrager til, både at skabe bedre social kontakt til andre mennesker, men også at skærme når det bliver svært. En servicehund er ikke et mirakel, men et gensidigt samarbejde mellem hund og bruger. Servicehunden kan afhjælpe funktionsnedsættelser, hvor medicin ikke hjælper. Servicehunden tager opmærksomheden og fungerer derfor som et filter til og mod omverdenen.

Som udgangspunkt må man gerne have hund i forvejen, men det vil altid være en individuel vurdering, da vi har nogle særlige regler og retningslinjer for at give dig den bedste oplevelse.

Hvem er teamet ?

Team Servicehunden Danmark har et landsdækkende netværk af dygtige og engagerede foderværter, hundetrænere og konsulenter der varetager forskellige områder af hundenes træning og velvære.
Vores daglige team består af:

Catja er uddannet indenfor sygeplejen med baggrund i somatik og psykiatri samt erfaring fra arbejde med psykisk udfordrede unge på børnehjem. Catja har været dagcenterleder og har diplomuddannelsen i vejledning/vejleder og masterclass i personlighedsforstyrrelser. Catjas arbejde med hunde begyndte i 1994 som hvalpeinstruktør, lydighed, spor, ringtræning og udstilling, og har efterfølgende taget en uddannelse i specialsøg med sin egen hund. Siden 2016 har Catja specialiseret sig i træning af servicehunde og har derigennem fået mulighed for at kombinerer hendes sundhedsfaglige ekspertise med passionen for hunde.
Catja Vernal
Daglig ledelse, Instruktør
René har snart 40 års erfaring som selvstændig indenfor musikken og den erfaring har han taget med ind i Team Servicehunden Danmark ApS, hvor han bl.a. står for pasning af hundene og administration. Hunde og katte har altid haft en stor plads i Renés liv og dét kombineret med en stor interesse for andre menneskers ve & vel gør, at René brænder for sit daglige arbejde og at teamet trives. ”Den store forskel en servicehund kan gøre for et sårbart menneske - og den positive respons, vi får tilbage, bekræfter bare, at det vi gør i teamet, er så meningsfyldt og rigtigt”.
Rene Taagehøj
Administration og hundepasser
Nikolaj koordinerer udviklingen af vores viden, arbejdsprocesser og skræddersyede udplaceringsforløb for vores neurodivergente servicehundebrugere. Med over to årtiers erfaring inden for autisme, ADHD/ADD samt traume- og belastningstilstande, både i Danmark og England, bringer han en dybdegående forståelse til vores team. Udover sin rolle hos os, arbejder Nikolaj som konsulent i Psykologisk Ressource Center v/Kirsten Callesen, og bidrager derudover aktivt til udviklingen af læringsmiljøer og støttesystemer til neurodivergente elever, gennem sit engagement i forskellige organisationer og bestyrelser. Vores brugere møder oftest Nikolaj i forbindelse med vurderingsmøder.
Nikolaj Bloch
Autismekoordinator
Stina har altid beskæftiget sig med børn og unge. Fra unge på specialskole for generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder, til folkeskole, specialundervisning og som skolekonsulent.
Stina har kurser og uddannelsesoverbygninger i både special-pædagogik, læringsvanskeligheder samt vejledning. Ved siden af arbejdet, træner Stina jagt- og familiehunde og vi er glade for, at byde Stina velkommen i teamet.
Stina Grøndal Jakobsen
Instruktør
Jeanett Stribb startede som bruger med at få en Servicehund fra Team Servicehunden i 2021. Med Servicehunden ved sin side og med Catja som instruktør, blev Jeanett stærkere og stærkere og hun er dag i praktik i teamet, som administrativ medarbejder med fokus på netop brugere af Service hunde.
Jeanett syntes, det er enormt spændende, at hun kan drage fordel af sin kontoruddannelse og hendes egen personlige udvikling, som servicehundebruger. Vi i teamet, er glade for, at have Jeanett med på holdet.
Jeanett Stribb
Frivillig medhjælper

Vores samarbejdspartnere

Kennel Din Ønskehund

KENNEL ZERVONY